Brtveni elementi za hidrauličke sustave

Presentation_Widget_03Proizvodimo sve vrste brtvenih elemenata koji se mogu naći u hidrauličkim sustavima, od onih najjednostavnijih do vrlo kompleksnih namjenjenih najzahtjevnijim radnim uvjetima. Za sve detalje o našim proizvodima molimo Vas da pogledate katalog proizvoda  u kojem ćete naći sve o primjeni, predviđenim radnim uvijetima, tehničkim karakteristikama i dimenzijama naših proizvoda.

Brtveni elementi iz naše lepeze proizvoda predstavljaju optimalno rješenje svih problema brtvljenja u hidrauličkim sustavima u području niskih, srednjih, visokih i vrlo visokih radnih tlakova, te u ekstremno teškim uvijetima rada. Elasto d.o.o. uspješno odgovara na potrebe tržišta brtvenih elemenata zahvaljujući našem neprekidnom predanom radu na usavršavanju naših proizvoda, te uvođenju novih kvalitetnih rješenja kao odgovor na postavljene zahtjeve.

Specijalni proizvodi

Presentation_Widget_02Ova grupa proizvoda predstavlja vrlo široku lepezu najrazličitijih proizvoda proizvedenih od elastomera (samostalno ili u kombinaciji sa drugim materijalima) prema jasno postavljenim zahtjevima naših klijenata ili prema našim konstruktivnim rješenjima nastalima na temelju općenito postavljenih zahtjeva. Posebno je važno napomenuti da prema zahtjevima klijenata možemo proizvesti praktično bilo koji proizvod koji će sigurno zadovoljiti i najzahtjevnije primjene.

Ukoliko imate potrebu za nekim proizvodom iz ove grupe molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo pomogli u rješavanju Vašeg problema. Kao pripadnike ove grupe proizvoda možemo navesti specijalne brtvene elemente, spojničke uloške, membrane, amortizere, odbojnike, zaštitne harmonike, štitnike i td.