E1-E2OPIS PROIZVODA

Brtveni sklopovi tipa E1 konstruirani su isključivo za unutranje brtvljenje u hidrauličkim cilindrima. Sastoje se od pet elemenata koji su izvedeni kao naizmjenična kombinacija gumenih V prstenova i pamučnom tkaninom ojačanih V prstenova koji su sa jedne strane omeđeni potpornim prstenom izvedenom od pamučnom tkaninom ojačanog gumenog prstena, a sa druge strane potisnim prstenom također ojačanog pamučnom tkaninom.

PREDNOSTI PROIZVODA

Brtveni sklopovi tipa E1 su kao i brtveni sklop tipa E2 namjenjeni tekim radnim uvijetima, te kao takvi predstavljaju vrlo dobro rješenje za savladavanje visokih radnih tlakova, te pokazuju iznimnu trajnost u teško opterećenim sustavima. Za razliku od sklopova tipa E2 širina proizvoda je manja, stoga su brtveni sklopovi tipa E1 namjenjeni nešto nižim radnim tlakovima, dok ujedno ova činjenica omogućava kompaktniju izvedbu sklopa.

MATERIJALI IZRADE

– NBR+pamučna tkanina
– FKM+pamučna tkanina

PRIMJENA I PREDVIĐENI RADNI UVIJETI

Hidraulika
Radni tlak: do 400 bara
Radne brzine: 0,5 m/s
Radne temperature: -30°C do +110°C