OMSOPIS PROIZVODA

Brtveni sklop tip PBS-U konstruiran je kao dvodjelni sklop namjenjen unutranjem brtvljenju u hidrauličkim cilindrima, a sastoji se od gumenog prstena (uglavnom O-Prstena, a rjeđe pravokutnog prstena)na vanjskom promjeru, te PTFE profiliranog ili pravokutnog prstena na unutrašnjem, radnom, promjeru. PTFE element se izrađuje u ovisnosti od primjene od PTFE-a sa punilom za najveću učinkovitost.

PREDNOSTI PROIZVODA

PTFE brtveni sklop tip PBS-U odlikuje se izuzetno niskim trenjem, to omogućava velike radne brzine, vrlo dobro podnosi nagle poraste tlaka u sustavu, temperaturu, te je izuzetno kompaktnih dimenzija koje omogućavaju veliku slobodu pri konstruiranju glava cilindara za njegovu ugradnju. Uz ugradnju ovog brtvenog sklopa preporuča se i ugradnja sekundarnog brtvenog elementa (npr. M1, M3 ili P3) sa svrhom brtvljenja zaostalog uljnog filma koji je uobičajen u primjeni brtvenog sklopa tipa PBS-U osobito pri nižim radnim tlakovima.

 

MATERIJALI IZRADE

– Punjeni PTFE+NBR
– Punjeni PTFE+FKM

PRIMJENA I PREDVIĐENI RADNI UVIJETI

Hidraulika
Radni tlak: do 400 bara
Radne brzine: 5,0 m/s
Radne temperature: -30°C do +200°C