OMKOPIS PROIZVODA

Brtveni sklop tip PBS-V konstruiran je kao dvodjelni sklop namjenjen vanjskom brtvljenju u dvoradnim hidrauličkim cilindrima, a sastoji se od gumenog prstena na unutranjem promjeru, te PTFE pravokutnog prstena na vanjskom, radnom, promjeru. PTFE element se izrađuje od PTFE-a sa punilom za najveću učinkovitost.

PREDNOSTI PROIZVODA

PTFE brtveni sklop tip PBS-V odlikuje se izuzetno niskim trenjem, to omogućava velike radne brzine, vrlo dobro podnosi nagle poraste tlaka u sustavu, temperaturu, te je izuzetno kompaktnih dimenzija koje omogućavaju veliku slobodu pri konstruiranju klipova za njegovu ugradnju.

 

MATERIJALI IZRADE

– Punjeni PTFE+NBR
– Punjeni PTFE+FKM

PRIMJENA I PREDVIĐENI RADNI UVIJETI

Hidraulika
Radni tlak: do 400 bara
Radne brzine: 5,0 m/s
Radne temperature: -30°C do +200°C