RBS-UOPIS PROIZVODA

Brtveni sklop tip RBS-U namjenjen je hidrauličkom brtvljenju u uvijetima rotacijskog i njišućeg gibanja. Sastoji se od četiri elementa: gumenog pravokutnog ili okruglog prstena, PTFE kliznog prstena, te dva zaštitna poliacetalska prstena.

PREDNOSTI PROIZVODA

Rotacijski brtveni sklop tipa RBS-U predstavlja kvalitetno rješenje problema brtvljenja u rotirajućim sklopovima. Odlikuje se izuzetno niskim trenjem, velikom otpornoću na deformacije, te iznimnom trajnošću.

 

MATERIJALI IZRADE

– NBR+PTFE+POM

PRIMJENA I PREDVIĐENI RADNI UVIJETI

Hidraulika
Radni tlak: do 400 bara
Radne brzine: do 5 m/s
Radne temperature: -30°C do +90°C