Q-PrstenOPIS PROIZVODA

Q-Prsten konstruiran je kao gumeni prsten sa četiri izražžena brtvena brida. Namjenjen je za statičko, dinamičko vanjsko, dinamičko unutrašnje i dinamičko rotacijsko brtvljenje elemenata hidrauličkih ili pneumatskih sklopova.

PREDNOSTI PROIZVODA

Neke konstruktivne situacije zahtjevaju primjenu brtvenih elemenata za koje je moguće osigurati vrlo malo ugradbenog prostora, a u kojima jednostavni O-Prsten nije zadovoljavajuće rješšenje (posebno za dinamičko brtvljenje), tada je vrlo dobro rješšenje primjena Q-Prstena. Trajnost ovog brtvenog elementa je vrlo dobra u radnim uvijetima niskog do umjerenog opterećenja.

 

MATERIJALI IZRADE

– NBR
– FKM
– EPDM

PRIMJENA I PREDVIĐENI RADNI UVIJETI

Hidraulika, pneumatika
Radni tlak: do 180 bara
Radne brzine: 0,5 m/s
Radne temperature: -30°C do +120°C